Slettebakken Menighet
Vilhelm Bjerknes vei 31
5081 BERGEN
Tlf: 55 59 71 50
e -post

-

Slettebakken menighets barnehage

Slettebakken Menighets Barnehage ble opprettet i 1980 som korttidsbarnehage, men har siden 1990 vært en heldagsbarnehage.

Formålsbestemmelse

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen eies av Slettebakken Menighet v/ Menighetsrådet og har utvidet kristen formålsparagraf. Kirkeårets rytme og høytidene er en rød tråd året gjennom. Undring over livets mange forhold er noe vi også legger vekt på.

Vi er en enavdelingsbarnehage med 20 barn og 5 ansatte, inklusiv styrer. Lekeplassen vår har kupert terreng og det er god plass å boltre seg på. I tillegg har vi epletrær, plommetrær og bærbusker, hvorav noe er rester fra den gang det var kolonihager her. Barnehagens nærmiljø gir gode muligheter for fysisk aktivitet og opplevelser. Vi har park - og idrettsanlegg, Tveitevannet, eget leirsted, bibliotek, buss og bybane i nærheten av barnehagen som jevnlig blir benyttet.

Det vi legger vekt på

Her i barnehagen ønsker vi at både barn og voksne skal føle trygghet og tilhørighet. Barnehagen skal være en plass der barna kan være seg selv, tørre å vise glede, sorg og sinne. Det krever at vi voksne evner å se barna som enkeltindivider og gir rom for individualitet, samtidig som vi arbeider for å skape gruppefølelse og gode relasjoner.

Gjennom hele året har vi de faste aktivitetene og tradisjonene. Dette skaper trygghet, forutsigbarhet og gjenkjennelse for barna. Her er en liten oversikt over hva en uke i barnehagen inneholder av aktiviteter:

Mandag: Felles sangsamling og gym med Tveitevannet
Barnehage i Turnhallen.

Matboks

Tirsdag: Samlingsstund i aldersinndelte grupper:
musikk / drama

Matboks

Onsdag: Samlingsstund i hel gruppe

Smøremåltid

Forming

Torsdag: Turdag til leirstedet

Matboks og sekk

Fredag: Samlingsstund med kristent tema

To ganger pr måned besøk av prest.

FISKEFREDAG varm mat / smøremåltid

Skøyter i grupper har vi for de to eldste aldersgruppene i løpet av vinteren. Da går vi til Bergenshallen / på Tveitevannet om der er trygt.

Vi håper dette er en nyttig presentasjon av barnehagen.


For flere opplysninger ring gjerne
48603106/45053106

Opptakskrets

  • Opptakskrets:

1. Barn bosatt innen den geografiske rammen for Slettebakken Sokn, samt adresser i Fantoftneset, Øvre og Vestre Fantoftåsen, sørlige del av Fageråsveien, Wergelandsalleen, Wergelandsbakken og Wergelandsåsen.

  • Opptakskriterier i prioritert rekkefølge

1. Barn med funksjonshemming, jfr. Lov om barnehager

2. Barnehagen som ledd i forebyggende tiltak etter Lov om barnevernstjenester § 4 - 4

3. Barnehagen har en målsetning at vi ved opptak til barnehageplass tilstreber en alderssammensetning med likt antall barn pr årskull i hele barnehagen.

4. Barn av ansatte i personalet

(det vil si fast tilsetting i barnehagen og i maksimum 1 års permisjon).

5. Søsken av barn som har aktiv plass i barnehagen. Plassen må tildeles mens søsken går i barnehagen.

6. Barn av ansatte i menigheten

(det vil si fast tilsetting i menigheten og i maksimum 1 års permisjon).

Barnegruppen:

Slettebakken Menighets Barnehage tar inn barn i alderen 1 - 6 år i henhold til godkjenningen vi har hos myndighetene til enhver tid.

Åpningstiden er fra 07.30 - 16.30

Barnehagen er stengt 5 uker om sommeren, i romjulen og i påskeuken.

Totalt er barnehagen stengt 8 dager i løpet av året utenom sommerferien.

Dessuten holdes det stengt på 5 planleggingsdager.

E-post til redaksjonen: Send epost
Publisert med Imaker Echo